HOME  /  SEARCH  /  LOG IN  /  SIGN UP
Publications(Domestic)
Publications(International)
Conference Presentation(Domestic)
Conference Presentation(International)
Patent
 Home > 연구 활동 > Publications(International) > Global diversity and biogeography of bacterial communities in wastewater treatment plants

 제목 | Global diversity and biogeography of bacterial communities in wastewater treatment plants
Linwei Wu, Daliang Ning, Bing Zhang, Yong Li, Ping Zhang, Xiaoyu Shan, Qiuting Zhang, Mathew Brown, Zhenxin Li, Joy D. Van Nostrand, Fangqiong Ling, Naijia Xiao, Ya Zhang, Julia Vierheilig, George F. Wells, Yunfeng Yang, Ye Deng, Qichao Tu, Aijie Wang, Global Water Microbiome Consortium, Tong Zhang, Zhili He, Jurg Keller, Per H. Nielsen, Pedro J. J. Alvarez, Craig S. Criddle, Michael Wagner, James M. Tiedje, Qiang He, Thomas P. Curtis, David A. Stahl, Lisa Alvarez-Cohen, Bruce E. Rittmann, Xianghua Wen & Jizhong Zhou, 2019(May),Global diversity and biogeography of bacterial communities in wastewater treatment plants, Nature Microbiology, https://doi.org/10.1038/s41564-019-0426-5, (IF:14.174)(SCI)
 파일 | Global diversity and biogeography of bacterial communities in wastewater treatment plants.pdf(18.51MB)  다운로드수: 365
목록보기 

이동:  


   
서울특별시 서대문구 신촌동 134 연세대학교 제1공학관 A368호, N501호
TEL : 82-2-312-5798 FAX : -
Copyright ⓒ 2008 연세대학교 환경생명공학연구실 All rights reserved.
Supported by ONTOIN